e-Tebligat Nasıl Çalışır?

Nasıl Çalışır?

Sisteme Giriş

Kullanıcı Portalından; kullanıcı adı, şifre ve SMS doğrulamasından ya da e-imza veya mobil imza ile kimlik doğrulamasından geçerek UETS hesabına giriş yapılır.

İleti Hazırlama

Gönderici tarafından UETS iletisi hazırlanır ve elektronik imza ile imzalanır.

Delil Oluşturma

PTT tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

Zaman Damgası

PTT aldığı iletiyi elektronik imza ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve zarflar.

UETS Posta Kutusuna Gönderim

Posta kutusuna gönderim (alıcının e-tebligat hesabı)

e-Posta Ulaştı Delili

Gönderinin alıcının posta kutusuna ulaştığına ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.

SMS ve e-Mail ile Bilgilendirme

Posta kutusuna UETS iletisi geldiğinde, UETS tarafından alıcının cep telefonuna ve elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilir.

e-Posta Okuma

Posta kutusuna gelen iletiyi okuma ve iletiye ilişkin delilleri doğrulayabilme imkanı alıcıya sunulur.

Okuma Delili

Gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.