UETS ve ENTEGRASYON

Kurumsal müşterilerimiz, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ni web ara yüzünden kullanabilecekleri gibi yapacakları entegrasyon ile kendi Doküman Yönetim Sistemleri (DYS/EBYS) üzerinden de e-tebligat hesabına ulaşılabilir; ileti alım ve gönderimi yapılabilirler.

ENTEGRASYON NEDİR ?

Entegrasyon, kurum ile UETS arasında, güvenli olarak kurulan bağlantı üzerinden, web servis kullanılarak, kurumdaki sistemler ile Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin, bir arada uyumlu olarak çalışmasını sağlayan sistemdir.

Kurum ile yapılan UETS entegrasyonu ile Kurum, UETS altyapısını kullanabilmektedir.

Kurumunuz sistemi ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi arasında doğrudan gerçek ortam entegrasyonunun yapılması yerine öncelikle test ortamında entegrasyon sağlanması; testlerde başarılı olunması halinde, daha sonra gerçek ortam entegrasyonu yapılması gerekmektedir.

GERÇEK ORTAMDA ENTEGRASYON

UETS’nin diğer sistemler ile entegre çalışması için sunulmakta olan entegrasyon desteği hizmeti 16.08.2021 tarihi itibariyle ücretli olarak sunulmaya başlanmıştır.

UETS Entegrasyon başvuruları; doğrudan Kurum tarafından ya da PTT’nin anlaşmalı olduğu Entegratör Firma aracılığıyla yapılabilmektedir.

Hesap sahiplerine entegrasyon desteği verebilecek ve PTT’nin anlaşma yapmış olduğu Firmaların listesine Onaylı Entegratör Firmalar Listesinden ulaşabilirsiniz.

Entegratör Firma Aracılığı ile Yapılacak UETS Entegrasyon Başvurularında;

PTTUETS Entegrasyon Desteğine İlişkin Taahhütname’nin eksiksiz düzenlenerek hizmet alınan Onaylı Entegratör Firmaya gönderilmesi gerekmektedir. Taahhütnamede yer alan bilgiler doğrultusunda entegrasyon desteği Şirketimiz tarafından sağlanarak ve API Anahtarı bilgisi tarafınıza iletilecektir.

Doğrudan Yapılacak UETS Entegrasyon Başvurularında;

PTTUETS Entegrasyon Desteğine İlişkin Taahhütname (Eksiksiz olarak düzenlenmeli ve Kurumu/Şirketi temsilen imza atmaya yetkili kişi tarafından imza ve kaşe ile onaylanmalıdır.) ve UETS Entegrasyonu yıllık ücretin yatırıldığına dair banka dekontu (UETS Entegrasyon Ücret Tarifesi’nde yer alan yıllık entegrasyon ücreti, TR 0900 0100 1745 0000 1841 3961 IBAN numarasına açıklama kısmına şirkete ait vergi numarası belirtilerek yatırılmalıdır.) Elektronik Posta Daire Başkanlığı adına ptt@hs01.kep.tr adresine elektronik olarak veya PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. 2151. Sok. NO.5/A Twin Towers Kat: 2 Söğütözü/Çankaya/Ankara adresine fiziksel olarak ulaştırılması durumunda entegrasyon desteği tarafımızca sağlanacak ve API anahtarına ilişkin bilgi verilecektir.

TEST ORTAMINDA ENTEGRASYON

Test ortamında entegrasyon sağlanabilmesi için aşağıda bulunan linklerden ulaşabileceğiniz PTTUETS Test Ortamı Entegrasyon Talep Formu’nu eksiksiz olarak doldurularak epd-elektroniktebligat@ptt.gov.tr adresine mail yolu ile iletmeniz halinde entegrasyonunuz sağlanacaktır.