• Başvurunuz esnasında talep edilen bilgiler, 6.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete ’de yer alan Elektronik Tebligat Yönetmelik’e uygun olarak geliştirilen Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde E-tebligat hesabınıza ait işlemlerde kullanılmak amacıyla alınmaktadır.
  • Kurumumuza vermiş olduğunuz kişisel bilgiler;
    • 6.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete ’de yer alan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 2.fıkrası uyarınca önceden onayınız alınmak şartıyla Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi rehber usul ve esaslarına uygun olmak üzere diğer hesap sahipleri ve işlem yetkilileri ile,
    • Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hizmetlerine ilişkin sözleşmenin 11.maddenin 3.fıkrası gereğince talep edilmesi halinde yetkili(adli/idari) makamlarla, paylaşılabilir.
  • Kurumumuz, tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinize istediğiniz zaman erişim hakkınız olduğunu, başvurunuz sırasında Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hizmetlerine ilişkin sözleşmenin 6. Maddesi’nin 25.fıkrası  “Adres Sahibi, Ulusal Elektronik tebligat Sistemi hizmeti nedeniyle öğrenilen kişisel verilerine erişme, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını öğrenme ve düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.” gereğince kabul eder.
  • Kişisel bilgilerinizle ilgili bir sorun olduğu takdirde Kurumumuza ne şekilde başvuruda bulunabileceğiniz Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hizmetlerine ilişkin sözleşmenin 6. Maddesi’nin 25.fıkrasında “Hesap Sahibi, Ulusal Elektronik Tebligat hizmeti nedeniyle öğrenilen kişisel verilerine erişme, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını öğrenme ve düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir” belirtilmektedir. Bu başvuru yazılı olarak “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus ANKARA ” adresine veya e-mail ile uets@ptt.gov.tr  adresine yapabilir.
  • “Kişisel bilgi toplayan çerezler (cookies)” PTT E-tebligat sisteminde yer almamaktadır.
  • Kurumumuz kişisel bilgilerinizi Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Hizmetlerine İlişkin Sözleşmenin Gizlilik başlıklı 11.maddesinin 2.fıkrasında açıkça belirtildiği gibi hukuka uygun ve güvenli bir şekilde işleyecektir.

İletişim bilgileri :

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
Adres: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 Ulus 06101 ANKARA
Tel: 312 509 50 00 Faks: 312 309 51 44