Mevzuat

KANUN (7101 SAYILI) – İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN MADDE 48– 11/2/1959 tarihli ve 7201