Online Başvuru
  • Sadece gerçek kişiler PTT merkezlerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ‘nde bulunan başvuru ekranından e-devlet, elektronik imza veya mobil imza ile PTT Merkezlerine gelmeden online olarak elektronik ortamda hesaplarını açabilirler.
  • Elektronik imzanız yok ise sadece gerçek kişiler PTT merkezlerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde bulunan ön başvuru ekranından giriş yaparak sistemden ön başvuru numarası alırlar. Alınan ön başvuru numarası ile başvuru sırasında kimlik bilgilerinin tespiti için geçerli olan bilgi ve belgelerle PTT merkezlerine müracaat ederek başvuru işlemleri tamamlanır. ​