e-Tebligat Nedir?

e-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların, e-Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesidir. E-Tebligat Sistemi’ne, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde, Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

e-Tebligat Neler Sağlayacak?

UETS’de elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak;

Alıcı Teyidi
Gönderici Teyidi
İçeriğin Değişmediği Teyidi
Gönderim ve Alım Zamanları İspatı