Nasıl Başvuru Yaparım?

Tüzel Kişi ve Kamu Kurumu Başvurusu;

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye başvuru yapılır. Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

Bireysel Başvuru;

Online Başvuru

Sadece gerçek kişiler, PTT Merkezlerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde bulunan başvuru ekranından e-devlet, elektronik imza veya mobil imza ile PTT Merkezlerine gelmeden online olarak elektronik ortamda hesaplarını açabilirler.

PTT Merkezlerinden Başvuru

Gerçek kişiler ve tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir. PTT, başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder: